Da nang Cathedral โบสถ์สีชมพูอันสวยงาม แห่งเมืองดานัง (เที่ยวดานัง ด้วยตัวเอง)

Da nang Cathedral เป็นโบสถ์สีชมพูที่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดสนใจของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวอีก 1 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ของนิกายคาทอลิกที่สร้างในช่วงยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสในประเทศเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งยังคงดำรงอยู่ที่ประเทศเวียดนามจนถึงปัจจุบัน

Da nang Cathedral, เที่ยวดานัง ด้วยตัวเอง

ตามประวัติและโบสถ์แห่งนี้มีการก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ. 2466 จนกระทั่งได้เปิดการใช้งานในวันที่ 10 มีนาคม 2467 วัตถุประสงค์ในการสร้างโบสถ์แห่งนี้นั้นก็เพื่อให้ชาวคาทอลิกชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในเมืองดานังได้มาเข้าใช้งาน สถาปัตยกรรมของมหาวิหารแห่งนี้นั้นมีหอระฆังหลักที่มีความสูงถึง 70 เมตรรายล้อมไปด้วยหอคอยที่มีขนาดเล็กจำนวน 10 หลัง สำหรับบริเวณที่ 6 บนหลังคาโบสถ์จะเป็นตำแหน่งสายล่อฟ้าที่มีรูปไก่สีเทาทำด้วยโลหะผสมอยู่ ในเชิงความหมายของไก่บนหลังคาโบสถ์นั้นไม่ใช่สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสแต่เป็นสัญลักษณ์ของการสำนึกผิดและการตื่นรู้ บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่หากคุณมีโอกาสไปเยือนประเทศเวียดนามแล้วนั้น ลองหาโอกาศเข้าไปเยี่ยมชม โบสถ์อันสวยงามแห่งนี้สักครั้งในชีวิต

Da nang Cathedral โบสถ์สีชมพูอันสวยงาม แห่งเมืองดานัง (เที่ยวดานัง ด้วยตัวเอง)

ช่วงเวลาเปิดปิดทำการ ของ Da nang Cathedral

เหล่าบรรดาศาสนิกชนสามารถเข้าไปชมโบสถ์สีชมพูอันสวยงามแห่งนี้ได้ตั้งแต่ 06:00 น จนถึง 19:00 น ของทุกวัน แต่โดยปกติแล้วนั้นบทแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของเหล่าบรรดาคนที่นับถือศาสนาคริสต์ในเมืองดานังกว่า 4,000 คน

สำหรับค่าใช้จ่ายนั้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการเข้าชม

สอบถามโปรโมชั่น เที่ยวดานัง ด้วยตัวเอง

Tel : 098-265-6324
ขอใบเสนอราคา : https://jitwilaitour.com/request-a-quote/
ติดต่อไลน์ทีมงาน : https://line.me/ti/p/~@jitwilaitour

แชร์โฟสนี้