ทัวร์สิงคโปร์ PRO SINGAPORE FEEL GOOD

จำนวนการเข้าขม 140 ครั้ง
ทัวร์สิงคโปร์ PRO SINGAPORE FEEL GOOD
รหัสทัวร์
001-4630
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองสิงค์โปร “Merlion,Graden by the bay,Fountain of Wealth”
 • สายช้อปปิ้งห้ามพลาด “ไชน่าทาวน์และถนนออร์ชาร์ด”
 • ชมโชว์การแสดงแสง สี เสียง Wonderful Light
 • ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้านสุดดัง “Song Fa” ที่ใครมาก็ห้ามพลาด!

แผนการเดินทาง

03.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง  ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

06.10 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ620 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

09.40 น.  เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน นำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์เร็วกว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านไปยัง ซันเทคซิตี้ (SUNTEC CITY) ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ภายในศูนย์กลางค้าแห่งนี้มีร้านค้าปลีกมากกว่า 400 ร้าน ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง เป็นช้อปปิ้งมอลล์ยักษ์ใหญ่ที่รวมร้านแบรนด์เนม ระดับโลกและ แบรนด์ดังของสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมี น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)  ที่ได้รับการบันทึกใน Guinness Book of Records ว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี 1988 ด้วยขนาดความสูงที่มากถึง 13.8 เมตร จากนั้นชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ SUPRT TREE คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ SUPER TREE สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า DOME)

เย็น  บริการอาหารเย็น ä ณ ร้านอาหาร  ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเยี่ยมชม ย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ใน ฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน หลังจากนั้นนำท่านไปยัง MARINA BAY SAND รีสอร์ทสุดหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier อิสระกับการถ่ายรูป

20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Spectra Show ที่ Marina Bay Sands ซึ่งเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

ที่พัก Value Thomson หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

ท่านสามารถเที่ยวชมบรรยากาศของสิงคโปร์ตามอัธยาศัย (ไกด์แนะนำ)

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าเข้าและค่ารถรับส่ง) (B/-/-)

เพิ่ม ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 3,590 บาท(อายุ13ปีขึ้นไป)
ราคาเด็กท่านละ 2,790 บาท (อายุ4-12ปี)

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park  (ไม่รวมค่าเข้า 1,200 บาท) ถูกจัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก

ที่พัก Value Thomson หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)                                                       

นำท่านเดินทางไปยัง MERLION ถ่ายรูปคู่กับMERLIONสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท”ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

นำท่านไปยังสถานที่ยอดฮิตที่ไม่ว่าใครมาสิงค์โปรก็ต้องแวะไปถ่ายรูปที่นี่    FORT CANNING PARK สวนป้อมปราการ แคนนิงเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่บนเนินเขาใจกลางตัวเมืองสิงคโปร์ ที่ภายในแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆที่น่าสนใจทั้งทางด้าประวัติศาสตร์, ลานแสดงดนตรี และธรรมชาติอันร่มรื่น อยู่ติดกับ Clark Quay, พิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ (Singapore National Museum) และใกล้กับย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด Orchard Road ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะต้องมาผ่านที่ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับ  โลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านไปยัง CHINA TOWN ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งในสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ที่นี่จะมีร้านค้าขายสินค้าประเภทต่าง ๆ วางขายอยู่ริมถนนสองข้างทาง มีถนนอาหาร และสถานที่สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์อีกมากมายหลายแห่ง ชมวัด พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าวัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้างสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวัน ที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญ สิงคโปร์  (ประมาณ 1500  ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็น วัดแขกซึ่งมี ศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางกี นำทุกท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชม น้ำตกในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก HSBC Rain Votex ที่มีความสูงถึง 40 เมตร ที่จะไหล่ลงมาตั้งแต่ชั้นบนยาวลงมาถึงชั้นล่าง น้ำตกยักษ์นี้ใช้น้ำหมุนเวียนถึง 50,000 ลิตร ชมสวนยักษ์ นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ เป็นสวนที่ถูกตกแต่งอยู่ล้อมรอบเทอร์มินอล ด้วยต้นไม้สไตล์ทรอปิคอลกว่าสองพันต้น และยังมีเขาวงกตต้นไม้ Canopy Maze ไว้ให้ได้เดินเล่นด้วย ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพ

21.30 น. อำลาสิงคโปร์ มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET

เที่ยวบินที่ VZ627 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

22.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
30 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 ก.ค. 66 - 03 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
07 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
08 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
13 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
19 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
20 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
27 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 6616,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 6616,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
30 ก.ค. 66 - 01 ส.ค. 6616,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
31 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 6615,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 ส.ค. 66 - 03 ส.ค. 6615,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
02 ส.ค. 66 - 04 ส.ค. 6615,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
03 ส.ค. 66 - 05 ส.ค. 6615,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
04 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
05 ส.ค. 66 - 07 ส.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
10 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 6616,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 6616,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 6613,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
23 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
24 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
02 ก.ย. 66 - 04 ก.ย. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
08 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 6613,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
09 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 6613,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 6616,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
16 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 6616,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 6613,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ต.ค. 66 - 03 ต.ค. 6614,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 6615,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 6615,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6618,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 6618,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 2. ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 3. ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. *กรณีพัก3ท่านกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทัวร์ เนื่องจากห้องTriple ที่ประเทศสิงค์โปร์มีจำนวนที่จำกัด
 5. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 7. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางสิงคโปร์ได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศสิงคโปร์ไม่เกิน 30 วัน)
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
 3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์               ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 5. ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (หากเกิน 20 กิโลกรัมต่อ 1 ท่าน)
 6. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 7. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 

การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่     ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

 (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)

หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
รหัส 001-4630 ทัวร์สิงคโปร์ PRO SINGAPORE FEEL GOOD
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.66 - ต.ค.66
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=1033

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-4630.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองสิงค์โปร “Merlion,Graden by the bay,Fountain of Wealth” สายช้อปปิ้งห้ามพลาด “ไชน่าทาวน์และถนนออร์ชาร์ด” ชมโชว์การแสดงแสง สี เสียง Wonderful Light ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้านสุดดัง “Song Fa” ที่ใครมาก็ห้ามพลาด!
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา