ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

จำนวนการเข้าขม 36 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน  - บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
รหัสทัวร์
001-5216
วันที่เดินทาง
ก.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟคราก้อน Cafe Son tra marina ล่องเรือกระดัง
  • เที่ยวเมืองฮออยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ สัมผัสความคลาสสิค เที่ยวบานาฮิลล์
  • เต็มวัน เมืองเทพนิยาย เล่นส่วนสนุก ชมสวนดอกไม้ ชมโชว์อลังการ เมืองคานัง

แผนการเดินทาง

 

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
02 ต.ค. 66 - 05 ต.ค. 66 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 2 จอง
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 4 จอง
06 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 3 จอง
08 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 10,999 บาท สอบถามเพิ่มเติม 14,499 บาท 1 จอง
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 17 จอง
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 2 จอง
24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 10,999 บาท สอบถามเพิ่มเติม 14,499 บาท 1 จอง
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 5 จอง
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 0
12 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 0
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 0
26 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 0
29 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 66 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 0
04 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 66 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 0
05 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 66 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 0
07 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 0
07 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 0
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 0
03 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 34 จอง
19 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 0
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 0
27 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 1 จอง
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 0
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 0
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 0
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 0
09 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 2 จอง
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 4 จอง
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 12,999 บาท สอบถามเพิ่มเติม 16,499 บาท 1 จอง
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 4 จอง
01 ธ.ค. 66 - 04 ธ.ค. 66 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 4 จอง
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 0
29 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 67 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 0
05 ก.พ. 67 - 08 ก.พ. 67 8,999 บาท 3,500 บาท 8,999 บาท 0
05 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 21 จอง
07 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 30 จอง
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 15,999 บาท 3,500 บาท 15,999 บาท 0
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 32 จอง
24 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
03 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 0
15 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 32 จอง
20 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 0
01 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 34 จอง
10 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 9,999 บาท 3,500 บาท 9,999 บาท 0
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 34 จอง
26 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 34 จอง
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 34 จอง
07 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
21 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
28 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
08 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
29 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 10,999 บาท 3,500 บาท 10,999 บาท 34 จอง
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 14,999 บาท 3,500 บาท 14,999 บาท 34 จอง
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 34 จอง
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 14,999 บาท 3,500 บาท 14,999 บาท 34 จอง
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 14,999 บาท 3,500 บาท 14,999 บาท 34 จอง
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 14,999 บาท 3,500 บาท 14,999 บาท 34 จอง

เงื่อนไข

 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
รหัส 001-5216 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
เดินทางช่วง ก.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=1708

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-5216.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา