ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU

จำนวนการเข้าขม 57 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU - บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
รหัสทัวร์
001-8000
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • ศาลเจ้าคาไซฟุ อุมิจิโกคุ - หมู่บ้านยูฟูอิน 
  • ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน โจไซเอน
  • อิออนมอล์ พรีเมียมเอ้าท์เลต - ลาลาพอท กันดั๊ม

แผนการเดินทาง

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 36,999 บาท 4 จอง
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 24,999 บาท สอบถามเพิ่มเติม 36,999 บาท 1 จอง
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 4 จอง
10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 10 จอง
16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 0
20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 0
25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 0
28 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 0
04 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 7 จอง
09 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 2 จอง
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 12 จอง
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 7 จอง
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 39,999 บาท 8,900 บาท 39,999 บาท 0
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 0
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 0
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 4 จอง
02 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 0
09 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 0
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 2 จอง
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 24,999 บาท สอบถามเพิ่มเติม 35,899 บาท 0
27 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 0
03 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 0
15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 0
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 18 จอง
02 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67 31,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 34 จอง
06 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 20 จอง
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 38,999 บาท 34 จอง
18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 34 จอง
25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 34 จอง
26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 33,999 บาท 6,900 บาท 33,999 บาท 34 จอง
02 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 33,999 บาท 6,900 บาท 33,999 บาท 34 จอง
03 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 33,999 บาท 34 จอง
13 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
20 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 0
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
30 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 30,999 บาท 34 จอง
01 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 34 จอง
06 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
07 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
27 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 30,999 บาท 34 จอง
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 34 จอง
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 30,999 บาท 6,900 บาท 30,999 บาท 34 จอง
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 30,999 บาท 34 จอง
28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 30,999 บาท 34 จอง
31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 34 จอง
02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 34 จอง
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 30,999 บาท 6,900 บาท 30,999 บาท 34 จอง
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 30,999 บาท 34 จอง
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 30,999 บาท 6,900 บาท 30,999 บาท 34 จอง
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 26,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 34 จอง
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 26,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 34 จอง
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 34 จอง
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 26,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 34 จอง
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 26,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 34 จอง
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 26,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 34 จอง
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 26,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 34 จอง
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 26,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 34 จอง
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 34 จอง
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 26,999 บาท 6,900 บาท 26,999 บาท 34 จอง
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง
30 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 34 จอง
01 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 34 จอง
03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 34 จอง
04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 34 จอง
05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 34 จอง
06 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 34 จอง
08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 34 จอง
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 34 จอง
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 34,999 บาท 34 จอง
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 33,999 บาท 34 จอง
13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 34 จอง
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 30,999 บาท 34 จอง
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 34 จอง
20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 34 จอง
21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 34 จอง
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 34 จอง
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 24,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 34 จอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
รหัส 001-8000 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=3078

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-8000.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา