ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

จำนวนการเข้าขม 55 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ - บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
รหัสทัวร์
001-8189
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - ต.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก Cafe Son tra marina ล่องเรือกระด้ง
  • เที่ยวเมืองฮอยอัน สัมผัสความคลาสสิค สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ โบสถ์สีชมพู ตลาดฮาน
  • พักบนบานานาฮิลล์ เมืองเทพนิยาย ชมสวนดอกไม้ฝรั่งเศส สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี

 

แผนการเดินทาง

15.50 น. - 17.30 น. 

กรุงเทพฯ นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง 

นำท่านเดินชม สะพานมังกร สัญลักษณ์ของเมืองดานัง

ใกล้กับสะพานมังกร แวะชม คาร์ฟดราก้อน มังกรทองเป็นสัตว์ ในตำนานที่พ่นน้ำ จากปาก

จากนั้น แวะชม ความสวยงามของสะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่คู่รัก นิยมมาเขียนชื่อพร้อมคล้องกุญแจ

รับประทานอาหารเย็น

ที่พักคืนที่ 1 Grand Sea Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

รับประทานอาหารเช้า #ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงห์อึ้งซึ่งตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อและความศรัทธาของชาวเวียดนามนอกจากนี้ยังมีรูปปิ้นเจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูงถึง67 เมตร กว้าง 35 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลตามความเชื่อท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง

นำท่านเดินทางสู่ Cafe'Son tre marina เป็นคาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของดานัง

นำท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็นชายหากที่มีชื่อเสียงที่สุด ของดานัง ก่อนจะแวะเยี่ยมชม ร้านหยกอัญมณีของประเทศเวียดนาม

นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่ยอดเขาบน บานาฮิลล์

Fantasy Park สวนสนุกแฟนตาซี เครื่องเล่นในสวนสนุก มีหลายหลากรูปแบบให้เลือก

ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้น พิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ

นั่งรถราง Alpiane coaster

อุโมงไวน์ - Bar Debay อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร

ที่พักคืนที่ 2 Mercure Danang Franch Village Bana Hills Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว พัก บน บานาฮิลล์

รับประทานอาหารเย็น #ห้องอาหารโรงแรม พิเศษ!! อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ

รับประทานอาหารเช้า #ห้องอาหารโรงแรม

Golden Bridge สะพานมือสีทอง

อิสระให้ท่านชมวิบริเวณ Golden Bridge สะพานมือสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ที่ทอดผ่าน อุ้งมือหินขนาดใหญ่ สองมือ

สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส Le Jardin D'Amour 

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าลงจากบานาฮิลล์ออกเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน

ระหว่างทาง แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน แวะชมร้านสมุนไพร จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสประสบการ กิจกรรมล่องเรือกระด้ง

รับประทานอาหารกลางวัน #ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองที่มีศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ซ้ำกับที่ใด

ขอพรวัดกวางตุ้ง ภายในจะมีองค์องกูให้ท่านได้เคารพ เพื่อเป็นสิริมงคล

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สะพานญี่ปุ่น

รับประทานอาหารเย็น #ภัตตาคาร

ที่พักคืนที่ 3 Grand Sea Hotel หรีอเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

นำทานเดินทางสู่ สวนเอเปค สวนสาธารณะริมแม่น้ำฮาน 

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง ร้านเยื่อไผ่

รับประทานอาหารกลางวัน #ภัตตาคาร

Han Market ตลาดฮาน

เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวเวียดนาม และชาวต่างชาติ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์สีชมพู ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง

#บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่าน ท่านละ 1 ชิ้น

18.10 - 19.50 น. 

ดานัง นำทานเดินทางสู่กรุงเทพฯ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
31 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
01 เม.ย. 67 - 04 เม.ย. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
02 เม.ย. 67 - 05 เม.ย. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
03 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
05 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 34 จอง
07 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 0
08 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 0
09 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 0
10 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 19,999 บาท 5,000 บาท 19,999 บาท 0
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 20,999 บาท 5,000 บาท 20,999 บาท 0
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 20,999 บาท 5,000 บาท 20,999 บาท 34 จอง
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 21,999 บาท 5,000 บาท 21,999 บาท 28 จอง
15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 0
16 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
17 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
21 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
22 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
23 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
28 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 0
29 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
30 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
04 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 34 จอง
05 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
06 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
07 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
08 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
09 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
12 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
14 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
15 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
20 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
21 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
22 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
26 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
28 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
29 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 34 จอง
01 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 34 จอง
02 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
03 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
04 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
05 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
07 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
09 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
10 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
11 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
12 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
16 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
17 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
18 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
23 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
24 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
25 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
30 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
01 ก.ค. 67 - 04 ก.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
02 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
07 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
08 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
09 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
15 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
16 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
22 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
23 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 34 จอง
29 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
30 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
31 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
04 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
05 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
06 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 34 จอง
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
12 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 0
13 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
14 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
19 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
20 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 14,999 บาท 500 บาท 14,999 บาท 0
26 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
27 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
01 ก.ย. 67 - 04 ก.ย. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
02 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
03 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
04 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
08 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
09 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
10 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
11 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
16 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
17 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
18 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 34 จอง
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
23 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
24 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 13,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
29 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
30 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
01 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
06 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
07 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
08 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 34 จอง
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
14 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 0
15 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 18,999 บาท 5,000 บาท 18,999 บาท 34 จอง
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 34 จอง
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 34 จอง
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
24 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
03 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 30 จอง
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
27 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
06 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
08 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
19 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
26 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
06 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
10 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 34 จอง
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 34 จอง
03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
07 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
21 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
28 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 0
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 0
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 34 จอง
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
รหัส 001-8189 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - ต.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=4720

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-8189.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา