ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

จำนวนการเข้าขม 42 ครั้ง
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์  - บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
รหัสทัวร์
001-8426
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - ต.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • เมืองเว้ วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ร้านเยื่อไม้ไผ่
  • พักบานาฮิลล์ นั่งกระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก - สวนดอกไม้ - ประสาทพระจันทร์ - สะพานมือ โกเด้นบริดจ์
  • ร้านหยกอัญมณี หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานมังกรคาร์ฟดราก้อน
  • สะพานแห่งความรัก วัดลิงห์อิ๋ง เจ้าแม่กวนอิม - ตลาดฮาน

แผนการเดินทาง

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
31 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 เม.ย. 67 - 04 เม.ย. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 เม.ย. 67 - 05 เม.ย. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 6719,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 6720,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 6721,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.ค. 67 - 04 ก.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.ย. 67 - 04 ก.ย. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 6718,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
รหัส 001-8426 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - ต.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=5336

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-8426.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา